STRUKTURALIZM KULTUROWY

Strukturalizm kulturowy opiera się na poglądzie, że poza bezpośrednim środowiskiem społecznym towarzyszącym uczeniu się istnieje kontekst wpływów kultury, choćby takich, jak zwyczaje, religia, biologia, narzędzia, język. Można więc zgodzić się ze stanowiskiem Vosniadou (1995, s. 95), że potrzeba nam nowej koncepcji umysłu, niejako procesora informacji, ale jako biologicznego, rozwojowego systemu, który może istnieć równie dobrze w mózgu człowieka, narzędziach, przedmiotach, systemach symbolicznych ułatwiających społeczną i kulturową inter­akcję. Narzędzia, język, systemy symboliczne, których przecież używamy w życiu, wpływają na nasz sposób myślenia. Salomon i Perkins (1998, ss. 1-24) opisująwpływ stosowania narzędzi na wyniki uczenia się. Ich zdaniem, w procesie poznania uczestniczy nie tylko człowiek, ale i narzędzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *