UCZENIE SIĘ

Uczenie stanie się czynnością świadomą, skierowaną na siebie, bez pośrednictwa innej osoby (nauczyciela, instru­ktora). W ten sposób uczniowie będą mogli przejąć kontrolę nad własnym uczeniem się, ponieważ istotą procesu uczenia się jest odkrywanie, często w sposób spontaniczny, bez przymusu, niezależnie lub we współpracy z innymi. Jednym z największych dobrodziejstw wykorzystywania Internetu w procesach uczenia się jest to, że uczniowie mogą dostosować technolo­gię i pedagogikę do własnych potrzeb. Uczenie się pracy w grupie rówieś­niczej, komunikowanie się między sobą dzięki technologii komputerowej  to umiejętności, które mogą okazać się niezbędne do osiągnięcia powo­dzenia w życiu zawodowym i społecznym. Poczta elektroniczna może również przyczyniać się do przejmowania kontroli nad własnymi procesami uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *