UCZENIE SIĘ W SIECIACH ELEKTRONICZNYCH

Zakłada się, że projekty badawcze będą dotyczyć ważnych kwestii, co pomoże w rozwoju wyższych umiejętności poznawczych, jak np. analiza, interpretacja, opracowanie graficzne. Technologia może tu odegrać znaczącą rolę. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy weźmie się pod uwagę potrzeby i zainteresowania uczniów.W nowym modelu szkoły wzrasta rola i znaczenie uczenia się w sieciach elektronicznych. Dotyczy to zwłaszcza przygotowywania projektów badawczych przez uczniów współpracujących z sobą. Nauczy­ciel powinien zadbać o wdrożenie wychowanków do planowania, syste­matyczności i terminowości. Z badań wynika, że praca przebiegająca w następujących 10 fazach daje dobre rezultaty (por. Levin i in., 1989, ss. 17-21):Opracowanie planu projektu badawczego: cele, zadania, spodziewa­ne wyniki. Im bardziej szczegółowy plan, tym lepiej. Plan powinien być związany z programem nauczania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *