UTRATA WŁADZY NAUCZYCIELSKIEJ

Utrata władzy nauczycielskiej w klasie szkolnej, jeśli kiedykolwiek nastąpi, nie odbędzie się w najbliższej przyszłości, upłynie jeszcze dużo czasu, zanim sytuacja zmieni się radykalnie. Podobnie nieszybko nastąpi nasycenie klasy szkolnej technologią informatyczną. Jeśli przyjąć, jak z badań wynika (por. Internet, 5), że w wielu rozwiniętych krajach praca w klasie szkolnej za pomocą komputera trwa przeciętnie 45 minut na tydzień, to upłynie jeszcze dużo czasu, by wypełnić szkolnąnaukę pełnym kontaktem z technologią informatyczną. Już dzisiaj trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że w zawodowym przygotowaniu nauczycieli nie będzie się liczyć wiedza, ponieważ uczniowie będą mogli znaleźć wiedzę szersząi nowszą w bazach informa­tycznych (por. Spender, 1996, s. 115).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *