W PROCESIE ROZWOJU

W procesie rozwoju ich idee stają się coraz bardziej złożone, a przy odpowiednim wsparciu ze strony dorosłych nabywająumiejętności krytycznego wglądu w to, jak myślą i co wiedzą o świecie, który je otacza. Wzrasta ich rozumienie zjawisk zarówno w szczegółowych, jak i ogólnych wymiarach. Zmodyfikowana informacja jest po prostu dodawana do organizacji poznawczej. W przy­padku akomodacji zaś organizacja intelektualna musi się cokolwiek zmienić, by przystosować się do nowej myśli (por. Berger, 1978, s. 55). Wielką rolę w rozwoju teorii społecznego konstruktywizmu odegrał jeden z najwybitniejszych psychologów rosyjskich: Lew S. Wygotski. Jego model uczenia się w kontekście społecznym zakłada, że kultura jest najważniejszym składnikiem rozwoju indywidualnego. Ludzie to jedyny gatunek, który stworzył kulturę. Każde dziecko rozwija się w kontekście społeczno-kulturowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *