WAŻNE CECHY OSOBOWOŚCI

Ważnymi cechami osobowości wykształconego człowieka XXI wieku będzie umiejętność szybkiego przystosowania się do nowych sytuacji, nowych technologii, a przede wszystkim umiejętność szybkiego przetwa­rzania dużych porcji informacji. By zmiany tej wielkości były możliwe, konieczne jest stworzenie wizji nowej rzeczywistości, w której szkoła zostanie uznana za istotny czynnik kulturotwórczy, ważny dla całej społeczności lokalnej.W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku technologi­czne innowacje zaczęły trafiać do szkół, zwłaszcza w krajach zachodnich. Były to jednak proste technologie: TV w obwodzie zamkniętym lub nauczanie wspomagane komputerem. Wkrótce okazały się przestarzałe. Zostały zastąpione przez środowisko sieciowe nasycone grafiką. Zasadniczy zwrot nastąpił dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Do szkół zaczęto wprowadzać nowe technologie informatyczne. Połączenie komputera z multimediami doprowadziło do stworzenia nowej jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *