WE WSZYSTKICH MODELACH

We wszystkich dotychczasowych modelach oświaty dużą rolę odgrywały: psychologia rozwojowa i modele uczenia się. W nowym modelu poczesne miejsce znajdzie się dla uczenia się współpracy, aktywnego poznawania świata, zainteresowania się uczniów tworzeniem wiedzy w wyniku odejścia od nauczania na rzecz uczenia się podejmowa­nego przez uczniów, wiązania nauki z doświadczeniem, współdziałania, dyskusji i refleksji, jak również elastyczności nauczyciela w sprawach dotyczących zarówno programu nauczania, jak i strategii realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie muszą nauczyć się wykorzystywania nieskrępowanego dostępu do wiedzy dzięki sieciom informatycznym w celu rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. W tych działaniach konieczne okaże się rozwijanie wyższych umiejętności poznawczych, by łatwiej umieć znaleźć i wykorzystać wiedzę do skutecznego działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *