WIĘKSZOŚĆ NAUCZYCIELI

Większość nauczycieli ignoruje zatem nowoczesną technologię lub co najwyżej styka się z nią marginalnie, najczęściej na kursach kształcenia i doskona­lenia zawodowego. Programy nauczania pozostają te same od lat, nie­tknięte przez rewolucję technologiczną. Być może, ten pesymistyczny obraz nie rozciąga się na wszystkie szkoły. Istnieją przecież i takie placówki nauczania, które wykorzystują technologię w procesach dyda­ktycznych. Trzeba się przyjrzeć zmianom, które następują w wyniku wprowadzenia technologii do klasy szkolnej z punktu widzenia założeń reformy oświaty. Trzeba próbować odpowiedzieć na najważniejsze pytania: Jakie są czynniki wspomagające i osłabiające skuteczność stoso­wania technologii w klasie szkolnej? Co mogą zrobić rodzice, nauczyciele i politycy oświatowi, by wesprzeć reformę szkoły opartą na wprowadze­niu nowoczesnej technologii?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *