WPŁYW KONSTRUKTYWIZMU

Wpływ filozofii konstruktywizmu na praktykę oświatową nie j est j ed- noznaczny. Często zawiera się w pewnych ogólnych wskazaniach, a nawet sloganach: „Wiedza nie jest towarem, którym można obracać” (Glasersfeld, 1990, s. 17). Takie opinie niełatwo jest przenosić na praktykę oświatową. Próbowano w badaniach ustalić wpływ konstrukty­wizmu na praktykę pedagogiczną w klasie szkolnej. Wyniki nie okazały się jednoznaczne (por. Saunders, 1992, s. 136-141). Trzeba jednak pamiętać, że celem filozofii nie jest przecież określać metody nauczania, choć sama filozofia może odnosić się do badania najlepszych praktyk sto­sowanych przez nauczyciela-konstruktywistę, takich jak nauczanie pro­blemowe lub budowa własnych konceptualnych konstruktów tworzenia wiedzy, które umożliwią takie uporządkowanie wiedzy, by łatwiej wyko­rzystać ją do rozwiązywania problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *