WPŁYW NA KSZTAŁCENIE

  • Komputery mogą mieć pewien wpływ na kształcenie tradycyjnych umiejętności. Na przykład błędy ortograficzne łatwiej i szybciej usuwa się za pomocą komputera niż słownika ortograficznego.Poczta elektroniczna i Internet to dobra zabawa dla uczniów. Pozwala nawiązywać kontakty z rówieśnikami z różnych krajów.Uczniowie lubią pracować z komputerem. Może więc to mieć pewien wpływ na ograniczenie zjawiska wagarowania.Wnioski z przeprowadzonych badań w różnych krajach świata nie są rewelacyjne. Pozwalająjednak zrozumieć, że wprowadzanie technologii do szkoły tradycyjnej nie jest łatwą sprawą. Już teraz ujawniająsię bardzo duże opory, zwłaszcza ze strony starszych nauczycieli.Ze wspomnianych wyżej wyników badań można by wyciągnąć również inne ogólne wnioski (por. Internet, 40), że istnieje konieczność udzielenia nauczycielom daleko idącej pomocy w celu uporania się z głębokimi sprzecznościami między tradycyjnym modelem oświaty a modelem opartym na zasadach konstruktywizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *