WSPOMNIANA TECHNOLOGIA

Wspomniana wyżej technologia może okazać się przyjazna również wobec nauczyciela przynajmniej w dwóch zakresach:   Nauczyciele będą mogli znaleźć plany lekcji, jak i inne wskazówki dydaktyczne w Internecie. Będą mogli też nawiązać kontakty z kolegami po fachu z innych krajów i prowadzić z nimi rozmowy i dyskusje. W Inter­necie istnieje odpowiedni w tym zakresie program: „Nauczyciele Nauczy­cielom” (Teachers Helping Teachers), stworzony przez nauczycieli dla nauczycieli. Program ten może ułatwiać pracę w klasie szkolnej. Pomocna może okazać się także technika hipertekstu ułatwiająca znalezienie odpo­wiednich materiałów do pracy z uczniami. Innym miejscem w Internecie równie pożytecznym dla nauczycieli jest „Księga Pamiątkowa” (Guest Book) podpisywana przez nauczycieli z wielu krajów świata. Umożliwia zwrócenie się o pomoc lub radę do innych nauczycieli w pewnych specyficznych sprawach nauczycielskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *