Wybór terenu

Przede wszystkim wiem teraz, że wybór terenu, na którym ma znajdować się dom, ma kapitalne znaczenie, a nawet – i to bez przesady – znaczenie na wagę życia. Od tego wyboru zależeć może życie lub śmierć, zdrowie lub choroba, szczęście lub nieszczęście czy to starszego małżeństwa, budującego dom na czas emerytury, czy młodej pary, która szuka letniego domku na wsi, czy w końcu jakiejś licznej rodziny, zadowolonej, że wreszcie znalazła niezbędną przestrzeń życiową w podmiejskim domku jednorodzinnym. Zanim wytłumaczę wszystkim tym poczciwym ludziom, jakie niezbędne środki ostrożności należy przedsięwziąć w momencie budowania domu, spróbuję najpierw streścić i wyjaśnić tezę, jaką przedstawił G. Lakhowsky w pracy – „Przyczynek do etiologii raka”. Według tego uczonego, rak jest „reakcją organizmu na wszelkie zmiany jego równowagi wibracyjnej, spowodowane działaniem promieni kosmicznych. Za każdym razem, gdy rośnie lub słabnie natężenie tych promieni, gdy zmniejsza się lub powiększa  długość ich fal, następują zmiany w równowadze wahadłowej naszych komórek. A przecież promienie kosmiczne rozchodzące się w eterze są w części przechwytywane przez ziemię, do której przenikają na bardzo duże głębokości. I wiadomo nawet, że warunki, w jakich odbywa się owo wchłanianie modyfikują pole elektromagnetyczne tych promieni na powierzchni ziemi, która następnie odsyła inne promieniowanie. W ten to właśnie sposób promienie te wpływają na zmianę warunków życia żywej komórki, która oscyluje w tym polu.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *