WYNIK DOŚWIADCZEŃ

W okresie dziecięco-młodzieżowym poglądy i opinie stanowią wynik doświadczeń i socjalizacji, przekształcając się w poglądy zdrowo­rozsądkowe. Konstruktywiści ciągle uważają, że uczenie się stanowi adaptację w schematach funkcjonowania w wyniku interakcji ze światem zewnętrznym (por. Steffe, 1990). Fabricius (1983, ss. 325-334) modyfi­kuje teorię stadiów rozwojowych Piageta, zakładając, że rzeczywistość to nic innego, jak zjawiska, których doświadczamy w wyniku konstruowa­nia wiedzy. Wiedza nie jest więc biernie przekazywana, ale aktywnie budowana przez każdąjednostkę. Idee i myśli nie mogą być przekazywa­ne w taki sposób, że znaczenie mieści się w słowach i jest przesyłane innej jednostce, która odtwarza je ze zdań. My nie możemy umieszczać wiedzy w umysłach uczniów. Sami muszą konstruować swoją wiedzę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *