ZAŁOŻENIA KONSTRUKTYWISTÓW

Trzeba również brać pod uwagę, że oprócz rasy i języka istnieje również wiele ważnych czynników wpływających na konstruowanie znaczenia, takich jak: gospodarka, poziom oświaty, zawód, miejsce zamieszkania, płeć, religia. Nie można się więc dziwić, że istnieje wielka różnorodność interpretacji zjawisk zewnętrznego świata wśród uczniów. Uczniowie tak konstruują wiedzę, by była znacząca w ich życiu (por. Cobum, 1993, ss. 51-69).Konstruktywiści zakładają, że jeśli doświadczamy czegoś nowego, uwewnętrzniamy to, nawiązując do naszych poprzednich doświadczeń lub wiedzy. Znaczenie jest konstruowane przez aparat poznawczy ucznia (por. Resnick, 1983, s. 447). Uczenie się oparte jest więc na założeniu, że prowadząc refleksję nad naszymi doświadczeniami, konstruujemy nasze własne rozumienie świata, w którym żyjemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *