ZDOBYWANIE ZAAWANSOWANEJ WIEDZY

Nie wymaga się przecież od uczniów opanowa­nia złożoności niektórych aspektów wiedzy ani stosowania wiedzy do nowych sytuacji. Złożoność i transfer to sprawy, których waga wzrasta na wyższych etapach nauki. To właśnie wtedy dobre opanowanie danej dziedziny wiedzy, elastyczność jej stosowania stająsię problemem pierwszo­rzędnego znaczenia. Zdobywanie zaawansowanej wiedzy, a więc etap między wprowadze­niem a osiągnięciem poziomu eksperta, jest etapem, który długo trwa. Jest to temat rzadko podejmowany w badaniach, co wcale nie oznacza, że takich badań nie było. Ich rezultaty można by podsumować następująco: często przy próbach opanowania zaawansowanej wiedzy w różnych dys­cyplinach nauki napotykamy trudności. Dotyczy to np. uczniów testowa­nych na tę okoliczność przez nauczycieli w wyższych klasach szkoły średniej. Nieporozumienia na tle przyswajania sobie nawet podstawo­wych pojęć są dość powszechne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *