ZGODNIE Z TEORIĄ

Nie należy więc skupiać uwagi na rozwoju dziecka w izolacji od otoczenia. Trudno byłoby zrozumieć procesy, dzięki którym dziecko uzyskuje nowe umiejętności. Interakcje z otaczającą kulturą, rodzicami i bardziej kompetentnymi rówieśnikami mają znaczący wpływ na intele­ktualny rozwój dziecka.Zgodnie z teorią Wygotskiego, programy nauczania powinny być tak skonstruowane, by brać pod uwagę interakcje między uczniem a materiałem do uczenia się. Dzięki pomocy dorosłych dzieci są w stanie wykonywać pewne zadania, które byłyby poza ich zasięgiem bez wsparcia ze strony dorosłych. Zakres udzielania pomocy przez nauczycie­la powinien, zdaniem Wygotskiego, być uzależniony od poziomu wyko­nywania zadań przez ucznia. W strategiach oceny ucznia, w opinii Wygotskiego, musimy brać pod uwagę obszar przybliżonego rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *