ZGODNIE Z TEORIĄ

Zgodnie z tą teorią, nauczyciel odgrywa centralną rolę w klasie szkolnej, jako osoba przekazująca uczniom obiektywne prawdy. W filozofii tej nie ma miejsca na zaspokajanie potrzeb uczniów. Najważniejszy jest program nauczania i jego realizacja. Inny mit, z którym próbują się rozprawić konstruktywiści krytyczni, dotyczy konieczności kontroli procesów nauczania/uczenia się w klasie szkolnej. Głównym kontrolerem jest nauczyciel. Powstają asymetryczne relacje – twierdzą konstruktywiści – dotyczące sprawowania władzy, które podlegają automatycznej reprodukcji. Mity te przyczyniają się do powstania kultury szkoły opornej na wszelkie zmiany.Nie ma jednak pewności czy filozofia konstruktywistów zostanie przyjęta we współczesnej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *