ŹLE USTRUKURYZOWANE DZIEDZINY

  • Przykłady źle ustrukturyzowanych dyscyplin to m.in. medycyna, historia, filologia (in­terpretacja literacka), ale nawet dobrze ustrukturyzowane dyscypliny, jak np. matematyka mogą być wadliwie ustrukturyzowane na wyższym poziomie, podobnie fizyka. Choć dobrze ustrukturyzowane, to jednak w zetknięciu się z praktycznym zastosowaniem wykazują słabości. Mogą np. okazać się mało miarodajne, bo przecież wiele zależy od kontekstu (klimat, budowa geologiczna, koszty materiałów budowlanych). W takich warunkach ustalone w fizyce zasady mogą nie działać (por. Internet, 44). Często się zdarza, zwłaszcza w praktyce nauczycielskiej, że uczniowie demonstrują dobre opanowanie podstawowych pojęć i faktów składających się na jakąś dyscyplinę nauki, ponieważ wskazująna to testy pamięciowe. Na początkowym etapie złe ustrukturyzowanie wiedzy nie ma większego znaczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *