ZŁOŻONE ZADANIA

Złożone zadania, które uczniowie mają do wykonania, wiążą się bardziej z aktywną rolą w określeniu celów uczenia się i własnych procesów nauki. Uczniowie zapoznają się z teoriami lub wiedzą nie w celu wyrecytowania tego, czego się nauczyli, ale w celu lepszego, bardziej pogłębionego zrozumienia zjawisk i zarazem poszukiwania infor­macji niezbędnych do pracy nad projektem badawczym. Uczenie w tym kontekście staje się interaktywne. Złożone projekty badawcze nierzadko wiążą się z podjęciem pracy zespołowej. W takim przypadku uczniowie negocjują między sobą cel pracy, znaczenie pojęć, których używają, itp. Gdy uzasadniają wnioski lub krytycznie podchodzą do wkładu innych do wspólnej pracy, częściej stająsię refleksyjni w swoim myśleniu, zdolni do uczciwej oceny jakości pracy innych. We wspólnych projektach badaw­czych łatwiej wykorzystać różnice indywidualne w zdolnościach, wiedzy, doświadczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *